en| GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.houseid.co ("Πλατφόρμα") παρέχεται από το HouseID ΙΚΕ με έδρα Λεωφόρο Συγγρού 190 – Τ.Κ. 17176, Αριθμό ΓΕΜΗ 147195001000 ("HouseID" ή "εμείς"). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@houseid.co.

Ορισμοί: Χρήστης είναι οποιοσδήποτε επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης που χρησιμοποιεί το www.houseid.co. Πλατφόρμα είναι η ιστοσελίδα www.houseid.co. Επιχειρήσεις είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες με προφίλ καταστήματος ή προϊόντων που θέλουν να προωθήσουν τις υπηρεσίες, κατάστημα ή προϊόντα τους μέσω του HouseID και έχουν κάνει: καταχώρηση καταστήματος/προφίλ (claim shop) συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή έχουν κάνει εγγραφή online ή μέσω έντυπης φόρμας. Επιχειρήσεις είναι επίσης και άλλοι χρήστες οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν εγγραφεί ή να μην έχουν καταχωρήσει προφίλ της επιχείρησης τους και απλώς επιθυμούν να διαφημίσουν ή προωθήσουν το κατάστημά τους, την επιχείρησή τους, τα προϊόντα τους ή της υπηρεσίες τους στην Πλατφόρμα του HouseID.

1. Αυτοί οι όροι χρήσης (οι "Όροι Χρήσης"), μαζί με την Πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies (η "Πολιτική Απορρήτου" και η "Πολιτική Cookies") ισχύουν για οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την Πλατφόρμα. Με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της Πλατφόρμας, συμφωνείτε ρητά να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και τις πολιτικές. Αν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιείτε αυτήν την Πλατφόρμα.

2. Η αποστολή του HouseID είναι να παρουσιάσει τα καλύτερα έπιπλα και είδη σπιτιού στην πόλη της Aθήνας. Το HouseID προσπαθεί να αναδείξει τις τοπικές επιχειρήσεις και να διευκολύνει την διαδικασία αναζήτησης για τους καταναλωτές παρέχοντας ένα εύκολο και γρήγορο εργαλείο και για τους δύο. Κάθε περιεχόμενο που χρησιμοποιείται από άλλες ιστοσελίδες (π.χ. ιστοσελίδες καταστημάτων) χρησιμοποιείται για ενημερωτικούς σκοπούς ενώ υπάρχει πάντα ένας σύνδεσμος προς την πηγή και την πίστωση στο κατάστημα, σχεδιαστή, καλλιτέχνη ή επιχείρηση. Πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν την πλατφόρμα: Φωτογραφίες προϊόντων, περιγραφή προϊόντος, τιμές, στοιχεία επικοινωνίας, λογότυπα. Οποιοδήποτε κατάστημα, καλλιτέχνης ή σχεδιαστής με κατάστημα, showroom ή studio στην Αθήνα επιθυμεί να είναι μέλος του HouseID και θέλει να εγγραφεί στην πλατφόρμα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ώστε να καταχωρήσει την επιχείρησή του στο HouseID.

3. Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, σε σχέση με την ορθότητα, την πληρότητα, την τρέχουσα αξία, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη). Το HouseID δεν παρέχει εγγυήσεις ή παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου αυτής της πλατφόρμας ή του περιεχομένου οποιουδήποτε ιστότοπου που συνδέεται με το HouseID και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για:

(α) λάθη ή ανακρίβειες στο περιεχόμενο

(β) τραυματισμό ή υλική ζημιά, οποιασδήποτε φύσης, που προέρχεται από την προσωπική σας χρήση με αυτήν την Πλατφόρμα

(γ) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών μας διακομιστών ή / και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες ή / και οικονομικές πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά.

(δ) διακοπή της μετάδοσης προς ή από την Πλατφόρμα μας (www.houseid.co)

(ε) τυχόν σφάλματα, ιούς, trojan horses ή παρόμοια που μπορούν να μεταδοθούν στην Πλατφόρμα μας από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

(ζ) Οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διαφημίζεται ή προσφέρεται από τρίτο μέρος μέσω της Πλατφόρμας ή για οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία εμφανίζεται με υπερσύνδεσμο ή σε οποιοδήποτε banner ή άλλη διαφήμιση. Το HouseID δεν θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ εσάς και τρίτων προμηθευτών προϊόντων ή υπηρεσιών. Με την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσω οποιουδήποτε μέσου ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την δική σας κρίση και να είστε προσεκτικοί.

Μπορούμε να αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε πληροφορίες, λειτουργίες και την δομή αυτής της Πλατφόρμας κατά την δική μας κρίση, χωρίς να ενημερώσουμε άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή. Μπορεί να εμποδίσουμε Χρήστες να έχουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή σε τμήματα της, αν αυτό χρειαστεί, ή να απαιτήσουμε να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε αυτή. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, σχετικά με τη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας ή των λειτουργιών της. Επίσης δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η Πλατφόρμα δεν παρουσιάζει ελαττώματα ή ότι η Πλατφόρμα και η υποδομή στην οποία εκτελείται είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείται αυτή την Πλατφόρμα με δική σας ευθύνη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το HouseID, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με την Πλατφόρμα και τη δική σας χρήση.

4. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες καθώς και με προμηθευτές/καταστήματα. Το HouseID διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί τις διαφορές μεταξύ χρηστών και να αναλαμβάνει τις κατάλληλες ενέργειες εάν το HouseID, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, διαπιστώσει παραβίαση των παρόντων Όρων ή άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά. Αποκλείουμε την ευθύνη μας και αυτή των αντιπροσώπων μας, στελεχών η εταίρων και των ανεξάρτητων συνεργατών μας, καθώς και των υπαλλήλων μας, για ζημίες που σχετίζονται με την πρόσβασή σας (ή αδυναμία πρόσβασης) στην Πλατφόρμα ή με τυχόν λάθη ή παραλείψεις που προέκυψαν από τη χρήση της Πλατφόρμας, ανεξαρτήτως της νομικής βάσης αυτής της ευθύνης, εκτός από την ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε αβλαβές το HouseID, τη μητρική του εταιρεία ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, υποχρεώσεων, εξόδων ή χρεών (που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, σε αμοιβές δικηγόρων) που προκύπτουν από:

(α) Τη χρήση και την πρόσβαση στην Πλατφόρμα.

(β) την παραβίαση των Όρων.

(γ) την παραβίαση δικαιωμάτων που σχετίζονται με τρίτα μέρη, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιοκτησίας ή απορρήτου,

(δ) Οποιαδήποτε αξίωση ότι μία από τις υποβολές σας προκάλεσε ζημία σε τρίτο μέρος. ή

(ε) Προσωπικές ζημιές ή υλικές ζημίες, ανεξαρτήτως φύσης, που προκύπτουν από την πρόσβασή σας και τη χρήση της Πλατφόρμας.

5. Σας παραχωρούμε το δικαίωμα χρήσης (μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και απαλλαγμένο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του δικτυακού τόπου του www.houseid.co ) της Πλατφόρμας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης

6. Η Πλατφόρμα παραμένει προστατευμένη από πνευματικά δικαιώματα ή / και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας που παρέχεται μέσω νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού). Δεν αποκτάτε δικαιώματα στην Πλατφόρμα και σε οποιαδήποτε ονόματα, εμπορικά ονόματα και διακριτικά σημεία οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων) που δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα, αλλά δεν μπορείτε να την ενσωματώσετε σε άλλους ιστότοπους και επίσης δεν μπορείτε αντιγράψετε, να εκχωρήσετε άδεια χρήσης και να δημοσιεύσετε περιεχόμενο της Πλατφόρμας χωρίς τη γραπτή μας συγκατάθεση.

7. Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και με άμεση ισχύ. Εάν προβούμε σε τροποποιήσεις, ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Πλατφόρμα. Αναμένουμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν την ενότητα για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τους ισχύοντες Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση της Πλατφόρμας μετά από τέτοιες τροποποιήσεις σημαίνει ότι συμφωνείτε με την τροποποίηση.

8. Η παροχή υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις που επιθυμούν να προωθήσουν το κατάστημά τους, την επιχείρησή τους, τα προϊόντα τους ή της υπηρεσίες τους στην Πλατφόρμα του HouseID ( η οποία Πλατφόρμα ανήκει στην HouseID ΙΚΕ, Λεωφόρος Συγγρού 190 – Τ.Κ. 17176, Αρ. ΓΕΜΗ: 147195001000) προς στους πιθανούς Χρήστες της πλατφόρμας υπόκεινται στους Όρους Χρήσης. Επομένως, με την ηλεκτρονική εγγραφή που σημαίνει καταχώρηση καταστήματος/προφίλ (claim shop) συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή με την εγγραφή online ή μέσω έντυπης φόρμας, δημιουργείται μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών και συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης που γίνονται πλήρως αποδεκτοί.

9. Σκοπός αυτής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η προώθηση της Επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα του καταστήματος, των προϊόντων και των υπηρεσιών της Επιχείρησης στο www.houseid.co αλλά και σε άλλα μέσα (κοινωνικά μέσα, ψηφιακό ή διαδικτυακό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ γενικότερα).

10. Η συμφωνία αυτή έχει διάρκεια που καθορίζεται μεταξύ του HouseID και της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το info@houseid.co όπου αναγράφεται η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το HouseID και η Επιχείρηση μπορούν να τερματίσουν την παρούσα σύμβαση αναιτιολόγητα με προειδοποίηση ενός μήνα. Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας σύμβασης, το HouseID θα ακυρώσει τον λογαριασμό ή προφίλ της Επιχείρησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτήν

11. α) Η Επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το λογαριασμό της και/ή προφίλ και επομένως θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται και με νόμιμο τρόπο. Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού. Για το λόγο αυτό, η Επιχείρηση απαλλάσσει την Πλατφόρμα από κάθε ευθύνη σχετικά με αυτό το ζήτημα.

β) Η Επιχείρηση δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα είναι αληθείς και ορθές, καθώς και προσεκτικά επαληθευμένες. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι οι υπηρεσίες της διαχειρίζονται και προσφέρονται από αυτήν και ότι δεν αποτελούν πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι τρίτων.

γ) Η Επιχείρηση είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις πληροφορίες, τις εικόνες και το περιεχόμενο που ανακοινώνονται στους Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας και / ή του λογαριασμού της. Αυτά τα δεδομένα θα δημοσιευθούν στην Πλατφόρμα χωρίς καμία αξιολόγηση σχετικά με την ορθότητα των ισχυρισμών της Επιχείρησης, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη. Η δημοσίευση της Επιχείρησης και των υπηρεσιών της στην Πύλη δεν αποτελεί οποιαδήποτε υποστήριξη ή ανάληψη ευθύνης σε σχέση με τη νομιμότητα και την ορθότητα των υπηρεσιών της.

12. Η Επιχείρηση μπορεί να δηλώσει το πλάνο υπηρεσιών που επιθυμεί και χρειάζεται μέσω έντυπης ή online φόρμας και υποχρεούται να πληρώσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ενεργοποίηση του λογαριασμού / προφίλ της στην Πλατφόρμα. Η Επιχείρηση θα λάβει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το HouseID όπου θα αναγράφονται και επιβεβαιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

13. Κάθε λογιστική, φορολογική και άλλη γραφειοκρατική υποχρέωση σχετικά με την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που προωθούνται και διαφημίζονται μέσω της Πλατφόρμας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Επιχείρησης, η οποία θα παρέχει τιμολόγια, δηλώσεις, πιστοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

14. Η Επιχείρηση παρέχει στο HouseID άδεια χωρίς χρονικό περιορισμό για τη χρήση του λογότυπου, της εικόνας και του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και βίντεο. Αυτή η άδεια χρήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το HouseID για διαφημιστικούς σκοπούς, μελέτες, σκοπούς ανάλυσης και μπορεί να επεκταθεί σε συνεργάτες, συνεργάτες, πρακτορεία επικοινωνίας, ερευνητικά ιδρύματα, κατά την αποκλειστική κρίση του HouseID. Εάν τα προαναφερθέντα δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους, θα είναι αποκλειστική ευθύνη της Επιχείρησης να αποκτήσει τη δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών υπέρ του HouseID, όπως προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

(β) Το HouseID διατηρεί την αποκλειστική ιδιοκτησία όλων των επεξεργασμένων πληροφοριών, των μοντέλων, των μεθοδολογιών και του περιεχομένου που θα διατεθούν στην Επιχείρηση. Οι μέθοδοι και το περιεχόμενο πρέπει να θεωρούνται ως έργο του HouseID και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από την Επιχείρηση για εσωτερική χρήση και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους, εκτός εάν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του HouseID.

(γ) Η Επιχείρηση δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να αναδιανείμει, να δημοσιεύσει, να αναπαράγει και να χρησιμοποιήσει, για σκοπούς άλλους από εκείνους που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, τα αποτελέσματα και το υλικό που της δόθηκε από το HouseID, εκτός εάν έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση από το HouseID. Επικοινωνιακό περιεχόμενο το οποίο έχει δημιουργηθεί από το HouseID για να προωθήσει και διαφημίσει την Επιχείρηση όπως: εικόνες, βίντεο, gifs, διαφημιστικό κείμενο, facebook ads και google ads μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δημοσιευτεί από την Επιχείρηση για διαφημιστικούς σκοπούς.