en| GR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1) ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και για το ενδιαφέρον που δείξατε για την εταιρεία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με σοβαρότητα και επιθυμούμε να αισθάνεστε ασφάλεια όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας. Σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες και πελάτες μας έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Η εταιρεία μας κατά κανόνα συλλέγει μόνον όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά πριν τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επεξεργασία τους είναι σημαντικό ζήτημα για μας, γεγονός που λαμβάνουμε υπ’ όψιν στις εμπορικές μας συναλλαγές. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας, πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελλάδας σε συνδυασμό με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία μας αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Ο ιστότοπός μας δεν είναι σχεδιασμένος για να προσελκύει και δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών.

2) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ο server μας αποθηκεύει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τον Browser και το λειτουργικό σύστημά σας, την ημερομηνία της επίσκεψής σας, την ιστοσελίδα από όπου μας επισκεφτήκατε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσα από το δικτυακό μας τόπο, και για λόγους ασφαλείας, όπως η αναγνώριση επιθέσεων στην ιστοσελίδα μας, για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, τη διεύθυνση IP σας. Με εξαίρεση τη διεύθυνση IP, προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο σε περίπτωση που εσείς τα παρέχετε π.χ. σε σχέση με την εκτέλεση μίας σύμβασης ή στο πλαίσιο εγγραφής σας, ή συμμετοχή σας σε έρευνα ή διαγωνισμό.Σε κάθε περίπτωση, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στηριζόμαστε σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις επεξεργασίας: Εκτέλεση συμβάσεως: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση. Νομική υποχρέωση: όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, πχ τήρηση αρχείων για φορολογικούς σκοπούς είτε άλλη υποχρέωση εκ του νόμου παροχής πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή σε αρχή επιβολής του νόμου. Έννομο συμφέρον: όταν υπάρχει έννομο συμφέρον μας κατά την εκτέλεση μίας νόμιμης δραστηριότητας για να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τα δικά σας συμφέροντα, Η συναίνεση σας: ενδέχεται να σας ζητήσουμε συγκεκριμένη άδεια να επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτή η επεξεργασία μπορεί να γίνει μόνον εάν συμφωνήσετε σ’ αυτό και μόνον για αυτόν το σκοπό. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας στο info@houseid.co

3) SOCIAL PLUGINS – ΚΟΥΜΠΙΑ. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα μας Social Plugins (στο εξής "κουμπιά") κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook, το Pinterest και το LinkedIn. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, αυτά τα κουμπιά είναι κανονικά απενεργοποιημένα, δηλαδή, δεν αποστέλλουν δεδομένα στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς την ενεργή συμμετοχή σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά, θα πρέπει να τα ενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ με το ποντίκι. Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση με τον server του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου. Εάν είστε μέλος σε ένα κοινωνικό δίκτυο και δεν επιθυμείτε τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας να συνδέονται με τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο κοινωνικό δίκτυο, πρέπει να αποσυνδέεστε από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο πριν ενεργοποιήσετε τα κουμπιά. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στον όγκο των δεδομένων που επεξεργάζονται τα κοινωνικά δίκτυα μέσω των κουμπιών τους. Πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τον όγκο της συλλογής δεδομένων, την επιμέρους επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας θα βρείτε στις δηλώσεις των κοινωνικών δικτύων για την προστασία δεδομένων (συγκεκριμένα μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική για cookies και προστασίας δεδομένων για το Facebook: https://el-gr.facebook.com/policies/cookies/, και https://www.facebook.com/policy.php, για το Pinterest https://policy.pinterest.com/el/cookies και https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy και για το LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy και https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

4) ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Η εταιρεία μας εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύσει τα διαχειριζόμενα από μας στοιχεία σας από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη. Έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου όσα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για λογαριασμό μας σε τρίτους να τηρούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και διασφαλίζουμε ότι πληρούνται τα ίδια πρότυπα ασφαλείας. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε ειδικευμένη ομάδα και διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα, για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή για την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο, και πάντα κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

5) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους, να ζητήσετε να διαγραφούν εάν βρίσκονται στο αρχείο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα είτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αυτά επικοινωνώντας με την εταιρεία μας στο info@houseid.co και εμείς θα καταβάλουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

6)ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. Κατόπιν αίτησής σας, πληροφορούμε εσάς το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, σχετικά με το ποιά προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται αποθηκευμένα σε μας. Εάν παρα τις προσπάθειές μας για την ορθότητα των στοιχείων και την επικαιρότητά τους έχουν αποθηκευτεί λάθος πληροφορίες θα τα διορθώσουμε άμεσα κατόπιν αίτησής σας. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να λάβετε αυτά σε αναγνωρίσιμο μορφότυπο. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας στο info@houseid.co

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με τη χρήση και την αποθήκευση Cookies στην τερματική συσκευή σας. Έχετε και τη δυνατότητα να βλέπετε τις σελίδες μας χωρίς τη χρήση αρχείων Cookies. Για να εμποδίσετε την αυτόματη αποθήκευση των Cookies στο σκληρό σας δίσκο, επιλέγετε *μη αποδοχή των Cookies* στις ρυθμίσεις του Browser σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα αρχεία Cookies ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του Browser ή/και της τερματικής συσκευής σας. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου. Σε ό,τι αφορά τα αρχεία Cookies, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες: Απολύτως απαραίτητα αρχεία Cookies (Τύπος 1) : Απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ιστοσελίδων μας και των περιεχομένων τους. Cookies λειτουργιών (Τύπος 2) : Μας επιτρέπουν να διαμορφώνουμε πιο άνετα και πιο αποτελεσματικά τις ιστοσελίδες μας και να σας προσφέρουμε διάφορες λειτουργίες. πχ: ρυθμίσεις για τη γλώσσα. Cookies υπηρεσιών (Τύπος 3) : Αυτά τα αρχεία Cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας. Μας βοηθούν, για παράδειγμα, στην αναγνώριση “δημοφιλών προορισμών” των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να εναρμονίσουμε τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων μας καλύτερα στις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε έτσι τις παροχές μας προς εσάς π.χ. Google analytics Cookies τρίτων (Τύπος 4) : Αυτά τα αρχεία Cookies καθορίζονται από τρίτους, π.χ. κοινωνικά δίκτυα. Χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την ενσωμάτωση περιεχομένων Social Media, όπως π.χ. Social Plugins, στη σελίδα μας. Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Social Plugins θα βρείτε στην παράγραφο «Social Plugins».
CookieConsent: τύπος αρχείου cookie 1 | status αρχείου cookie HTTP | διάρκεια αρχείου cookie 365 ημέρες |
@@History/@@scroll: τύπος αρχείου cookie 3 | status αρχείου cookie HTML | διάρκεια αρχείου cookie 0 |
_pinterest_cm: τύπος αρχείου cookie 3 | status αρχείου cookie HTTP | διάρκεια αρχείου cookie 364 ημέρες |
houseid_session: τύπος αρχείου cookie 5 | status αρχείου cookie HTTP | πληροφορίες αρχείου cookie session id, cookie bar | διατήρηση δεδομένων απο αρχείο cookie 120 λεπτά